Utbud i Hemse
 

Hemse Bibliotek

Låna dina böcker på Hemse Bibliotek! 

Målet för Hemsebiblioteket är att vara ett informationscenter för södra Gotlands invånare och att kostnadsfritt tillhandahålla litteratur och andra medier.

Samtliga bibliotek tillhörande södra basenheten har tillgång till internet.

Vi vet att all tillgång till information är en bra grund för inhämtande av kunskap och att alla skall ha samma möjlighet att införskaffa information oavsett ålder, kön och bostadsort.

Öppettider
Må-Fr 10.00 - 18.00
Lö 10.00 - 14.00
Denna sida har blivit besökt 31 972 gånger.
Meddela gärna webbmaster ev felaktigheter i presentationen.