Utbud i Hemse
Shopping / Centrum
Livsmedel
Mat & dryck
Post & bank
Bensin & verkstad
Skönhetsvård
Transporter
Skolor
Hantverkare
Kontor & industri
Kommunal service
Vård
Föreningar

Historia - Vägverket 1999

Vägverket 1999

Huvudleden genom Hemse samhälle på södra Gotland, har fått en ansiktslyftning. Betongvägen från 30-talet har restaurerats, träd planterats och cykelbanor anlagts.

Betongvägen genom Hemse var i dåligt skick. Det enklaste och billigaste sättet hade varit att helt enkelt riva bort allt gammalt och lägga på asfalt. I stället har vägverket lagt ned mycket arbete och stor omsorg på att ta fram material som stämmer med den ursprungliga vägbanans beläggning av betong. Många betongvägar som alla gjordes före andra världskriget, har försvunnit och ersatts med annan beläggning. Därför ansågs det historiskt viktigt att behålla betongen i Hemse. Arbetsmetoderna från 30-talet var väl dokumenterade och bevarade, och de har legat till grund för arbetet så att lagningar och nygjutningar fått samma färg och struktur.

Bättre trafikmiljö för cyklister och gående Trottoarer och upphöjda cykelbanor har anlagts utefter gatan och belagts med plattor i avvikande grå färg. För tydlighetens, skönhetens och säkerhetens skull. Vägbulor i gatans båda ändar håller hastigheten nere.

Stort engagemang från Hemseborna Initiativet till förändringarna togs av Sockenutvecklingsprojektet i Hemse. Det har varit en bred förankring och ett stort allmänt intresse för de miljöförbättrande åtgärderna i Hemse. Beteendevetare och landskapsarkitekter från Vägverket har deltagit i projektet som skett i nära samarbete med Gotlands kommun. Många Hemsebor har också engagerat sig i arbetet bland annat genom Sockenutvecklingsprojektet, Köpmannaföreningen, handikapporganisationer, Hem och skola, LRF och polisen.
- Människor har träffats över de vanliga gränserna och fått ökad förståelse för varandras problem, säger Bertil Wahlberg, projektledare på Vägverkets Gotlandskontor.

Allergivänliga träd Tankar och idéer har uppkommit under resans gång.
- Vi har varit lyhörda och justerat planerna vartefter, fortsätter Bertil Wahlberg. Ett exempel är att de nya träd som planterats längs Storgatan har valts utifrån önskemål från allergiker. Rödblommig kastanj och körsbär inramar därför den nya trafikmiljön i centrala Hemse.

Invigningen planeras för fullt för att den ska kunna ske på den traditionella Hemsedagen den 27 juni 1999.

Texten är hämtad från Vägverkets nyhetsblad 1999


Utbud i Hemse
Shopping / Centrum
Livsmedel
Mat & dryck
Post & bank
Bensin & verkstad
Skönhetsvård
Transporter
Skolor
Hantverkare
Kontor & industri
Kommunal service
Vård
Föreningar