Hemse Hembygdsförening


Om Hemse hembygdsförening

Föreningen bildades 1979 och har ändamålet att värna om och vårda hembygdens miljö och dess kulturarv för att föra detta vidare till kommande generationer.

I hembygdsföreningen möts vi och arbetar för vår hembygds bästa, utan hänsyn till ålder eller partipolitisk tillhörighet. Vi gör mycket mer än det som syns i det här bladet. Sköter bulhuset och kvarnen vid Mullvalds, sköter sojdet vid Hulte smajtar faitvid, ordnar föreläsningar och studiecirklar.

Det finns massor att göra i föreningen. Och alla behövs! Bli medlem om du inte är det!

Medlemsavgiften är 50 kronor/enskild medlem och 80 kr/familj. Sätt in beloppet på bankgironr 5811-4851 Hemse Hembygdsförening. Skriv namn och adress så vi vet vem som betalt!

Adress
c/o Göte Niklasson, Storgatan 43c
623 51 Hemse

Denna sida har blivit besökt 19 315 gånger.
Meddela gärna webbmaster ev felaktigheter i presentationen.