Hemse Bibliotek

Låna dina böcker på Hemse Bibliotek!

Öppettider
Måndag 10:00-18:00 Tisdag 10:00-18:00 Onsdag 12:00-16:00 Torsdag 13:00-18:00 Fredag 13:00-16:00 Lördag 10:00-14:00

Målet för Hemsebiblioteket är att vara ett informationscenter för södra Gotlands invånare och att kostnadsfritt tillhandahålla litteratur och andra medier.

Samtliga bibliotek tillhörande södra basenheten har tillgång till internet.

Vi vet att all tillgång till information är en bra grund för inhämtande av kunskap och att alla skall ha samma möjlighet att införskaffa information oavsett ålder, kön och bostadsort.

Adress
Storgatan 58
62351 Hemse

Denna sida har blivit besökt 41 309 gånger.
Meddela gärna webbmaster ev felaktigheter i presentationen.